Stöd och struktur för kongressombudens arbete

Motion av Eva Lenander, Agneta Lenander, Johan Bäckander till kongress 2018.

Vart fjärde år är det kongress i Vårdförbundet. Inför detta väljer varje lokalförening kongressombud. Kongressombuden förväntas vara idéburna ledare som representerar medlemmarna inför, under och efter kongressen. Tillsammans med medlemmarna förväntas kongressombudet hitta och formulera konstruktiva krav och lösningar. Tillsammans med lokal styrelse ska kongressarbete utformas. MEN det finns ingen övergripande struktur för hur detta arbete ska ske vare sig från Vårdförbundet centralt eller i alla lokalavdelningar. Det saknas dessutom tid för kongressombuden hitta arbetsformer för detta eftersom kongressombuden oftast har valts på hösten året innan kongress och sista inlämning för motioner är några månader senare. Väljs i lokalföreningarna ny ordförande och andra styrelsemedlemmar på samma årsmöte hinner de inte lyfta de frågor de gått på val på och samtidigt vägleda och samla kongressombud.

Att kongressombuden ska vara konstruktiva och hinna ta vara på medlemmarnas åsikter och idéer under dessa förhållanden är en omöjlig ekvation.

Kongressombudens uppdrag är kanske ett av de viktigaste uppdragen inom Vårdförbundet. Deras uppdrag är att knyta samman medlemmarnas behov och åsikter med centralorganisationen. Kongressen är vägledande för vårt fackförbund. Om det inte finns tid och struktur för kongressombudens arbete förlorar vi mycket av gräsrötternas kunskap och kompetens. Frågan är om vi ens uppfyller de demokratiska målen vi strävar efter.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen och/eller förbundsrådet skapar en vägledande struktur för lokalavdelningarna hur kongressombuden ska stödjas i sitt uppdrag och hur detta ska bedrivas och samordnas.

Att nominering och val till kongressombud sker vid avdelningarnas årsmöten på hösten 1,5 år innan kongress.

Att nomineringar och val av kongressombud inte sker samtidigt med ny ordförande och vice ordförande.