Stockholms sak är vår sak

Motion av Helena Forss Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Intern solidaritet, där de största rekryteringsbehoven finns måste vi gemensamt hjälpas åt med rekryteringen. I Stockholm finns det flest presumtiva medlemmar och där bör största fokus för rekrytering ligga. Genom att tillsammans hjälpas åt med rekrytering i de avdelningar som har störst rekryteringspotential kommer vi skapa störst effekt. Vi är Vårdförbundet, vi starka tillsammans! Stockholms sak är vår sak!

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att vi gemensamt från samtliga avdelningar ges förutsättningar att genomföra rekryteringssatsningar i Stockholm och andra avdelningar med låg anslutningsgrad