Stärka chefer och ledare i Vårdförbundet

Motion av Karin Kopparmalms Lindblad, Martin Jonsson, Catrin Johansson, Katarina Nilsson Reian, Mattias Weibull, Marie Brännström, Martin Håland, Jenny Olsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson till kongress 2018.

Chefer och ledare är viktiga i vården. De behöver känna att Vårdförbundet är den självklara organisationen att vara medlem i. Chefsmedlemmar är viktiga för Vårdförbundet som organisation och för cheferna själva. Det är viktigt att samarbetet med förtroendevalda på arbetsplatsen fungerar bra. Vårdförbundet kan göra mycket mer för att stärka chefer och ledare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för och stöttar nätverk för chefer och ledare.

Att Vårdförbundet aktivt verkar för att det ska finnas förtroendevalda chefer och ledare