Ställningstagande vinster i vården 2018

Motion av Eva Lenander till kongress 2018.

Under de senaste åren har debatten om vinster i välfärden varit aktuella speciellt i samband med Reepalus "Ordning och reda i välfärden". I remissyttrande från Vårdförbundet kan vi medlemmar läsa en hel del påståenden som förvånar oss. Många påståenden verkar ha tydligt ursprung i partipolitisk ideologisk argumentation och saknar hänvisning. Påståenden som att "En mångfald av vårdgivare bidrar till nytänkande, kreativitet och valfrihet" var finns faktabakgrund för detta påstående? "Genom mångfald kan vi också få en mer kostnadseffektiv vård" var finns faktabakgrund för detta påstående? "Det behövs fler små privata utförare och idéburna aktörer i hälso-och sjukvården" var finns faktabakgrund till detta påstående?

Håller Vårdförbundets medlemmar med om ovan citat? Finns det i Vårdförbundets Vårdpolitiska program stöd för dessa påståenden?

Vi har under året som gått även fått se Vårdförbundets namn användas som slagträ i debatten om vinster i vården med ett tydligt uttalande från vår ordförande att det skulle bli kaos vid akutmottagningarna om vinstbegränsningar skulle accepteras. Detta är inte ok.

Om vi ska följa de ställningstagande som Förbundsstyrelsen själv utformade till kongress 2014 finns det inte underlag för formuleringar ovan beskrivna vare sig i remissyttrandet eller i tv-debatter.

Detta ställningstagande innehåller flera att-satser och ett av dem, kanske det viktigaste, lyder: "Att den vinst som kan uppnås i driften i första hand ska återinvesteras för att utveckla verksamheten och även komma medarbetarna till godo, till exempel i form av höjda löner och förbättrade villkor."

Vårdförbundet har kunskap om hur arbetsgivare generellt motverkar lönehöjningar och bra bemanning utifrån kostnadsargument. Andra yrkesgrupper inom välfärden har förstått att det inte går att göra stora vinster och samtidigt upprätthålla kvalitet på längre sikt än ett par år. De andra fack- och yrkesförbunden som till exempel inom skolan är därmed också mycket tydligare i sina ställningstaganden.

Vårdförbundet verkar lyssna på myter som har byggts upp av bland andra Vårdföretagarna. Skrämseltaktik används för att få stöd från småföretagare genom bland annat en vinstsnurra som visat sig utelämna viktiga faktorer. En annan myt är myten om äldreboendet i Östersund som sades vara både bättre och billigare än det kommunala. Men allt sprack så snart vinsten började tas ut. Och ansvaret för vårdboendet fick snabbt återgå till kommunen. Det är inte så konstigt. Personal och kvalitet kostar. De senaste åren har dessutom företagskoncentrationen ökat, de stora har ätit upp de små, vilket bland annat framkommer i en offentlig statlig utredning från 2017. Dagens oreglerade vinstjakt gynnar alltså de stora riskkapitalbolagen.

Vårdförbundets påstående om att Sverige inte är unikt att tillåta vinster i vården visar på en underlig skrivning i remissyttrandet som verkar ha syfte att förbättra fakta. Varför använda negation? Sverige är inte unikt vad gäller vinster i vården men Sverige ÄR unikt vad gäller stora riskkapitalbolag som tar ut vinster i välfärden. Dessutom är det i stort sett bara är våra grannländer Norge och Finland som tillåter vinster i vården.

Vårdförbundet ska inte förlita sig till påstående från lobbyverksamheter som Vårdföretagarna och bör inte anamma politiska partiers ideologiska argument.

Att ta ut stor vinst omöjliggörs om skrivningen i Förbundsstyrelsen ställningstagande ska följas. Alltså är Vårdförbundet åtminstone indirekt emot vinster i vården.

När vi letar efter beslut i yrkandet från Förbundsstyrelsen om ställningstagandet finner vi inte detta i Kongressprotokollet 2014. Om ett sådant beslut aldrig togs är det på tiden att kongress 2018 tar detta. Men vare sig det finns protokollfört beslut om ställningstagandet eller ej är det moraliskt förkastligt att Förbundsstyrelsen väljer motiveringar och uttalanden som stor del av medlemmarna troligen har motsatt åsikt om.

Klargörande: vinst och överskott är INTE synonymer.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Förbundsstyrelsen följer de ställningstaganden från kongress 2014 som Förbundsstyrelsen själva utformat och förordat samt lämnade som svar på motioner om.

Att kongress 2018 beslutar om att anta de ställningstaganden som Förbundsstyrelsen yrkade på vid kongress 2014 om dessa ej antogs vid det tillfället.

Att representanter för Vårdförbundet inte gör uttalande som kan tolkas som att Vårdförbundet och därmed dess medlemmar stöder vinster i vården.

Att Vårdförbundet utgår från vedertagen fakta för olika påståenden i remissyttranden i framtiden.