Sprida goda exempel

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Marie Löfstrand, Martin Jonsson, Jessica Östberg, Katarina Nilsson Reian, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Idag pågår det många framgångsrika projekt i de olika lokal avdelningarna. Många förtroendevalda driver frågor med stor framgång.

Idag saknas det forum för att på ett strukturerat sätt lyfta framgångar och goda exempel. Att sprida goda exempel blir ett sätt att lyfta fram Vårdförbundets framgångar och påverkanskraft. Att lyfta goda exempel skapar engagemang och vi känsla.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet verkar för att skapa nätverk för spridning av goda exempel och projekt inom Vårdförbundet

Att Vårdförbundet verkar för att det årligen utges en framgångsskrift där goda exempel på påverkansarbete lyfts och därmed sprids