Specialistsjuksköterska

Motion av avdelning Jämtland, Tomas Nilsén, Åsa Hemlin, Majvor Jansson, Martin Jonsson, Marie Löfstrand och Ingrid Allerstam till kongress 2018.

Bakgrund: På förekomna anledningar där arbetsgivare har svårt att differentiera vad somär specialistkunskap kontra specialkunskap tycker jag att Vårdförbundet självt måste tydliggöra vad som är vad. Valet specialistsjuksköterska måste finnas som alternativ. Till exempel i min kontakt till er där adress och kontaktuppgifter registreras kan jag inte välja alternativet i min yrkesroll som specialistsjuksköterska utan sjuksköterska som arbetar inom anestesisjukvård. Detta behöver inte betyda att jag är specialistsjuksköterska. detta lämnas då öppet för tolkningar som jag vill eliminera med att vara tydligare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att yrkar på att förbundet måste vara tydligare med att titulera sina specialistutbildade som specialistsjuksköterska/or samt att detta val skall vara möjligt i registrering hos Vårdförbundet. Det blir skillnad på till exempel sjuksköterska inom anestesisjukvård mot specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård.