Skydda medarbetarnas identitet i journalföringen

Motion av Majda Meljoum, Monica Magnusson, Åsa Hemlin, Catrin Johansson, Susanne Johansson, Lena Nygren och Fanny Holmkvist till kongress 2018.

Journalen är öppen för alla patienter att se oavsett bakgrund. I journalen står alla anställdas profession, förnamn, efternamn och användarnamn. Av erfarenhet är det många som läser sin journal idag och får tillgång till alla dessa uppgifter om personalen, som bara har gjort sitt jobb och dokumenterat. Patienter letar upp personal på social media och skulle även kunna leta upp bostad osv.

Jag anser att det är viktigt att skydda personalens identitet och värna rätten till att skilja på jobb och fritid, bland annat för att förhindra stalkers och annat obehag till följd av detta, innan privata juridiska åtgärder behövs.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet ska verka för att personalen har rätt att skilja på yrkesroll och privatliv

att Vårdförbundet ska verka för att personalens identitet skyddas

att Vårdförbundet ska verka för att endast personalens användarnamn och profession syns i journalen

att Vårdförbundet ska verka för att endast avdelningschef eller annan behörig chef ska ha information om vilken personal som har vilket användarnamn