Skolsköterskornas orättvisa arbetsbelastning

Motion av Anna Hansson till kongress 2018.

I takt med att vårt samhälle blir mer mångkulturellt och att det flyttar in ensamkommande eller barn som flytt från krig och annat elände blir skolsköterskornas arbete mer krävande och svårt. Idag, i våra skolor som blir större och större, skrivs det in fler barn med svåra hemförhållanden där föräldrarna kanske inte finns, de kanske inte kan svenska och är kanske analfabeter. Barnen kan ha vistats i ett eller flera flyktingläger på väg till vårt land och bär med sig trauman, sjukdomar och skador och det är svårt att lista ut var och hur de vaccinerats. Med anledning av detta yrkar jag

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
- att Vårdförbundet arbetar med att ta fram en modell eller ett värde som utifrån socioekonomiska värden mm
bestämmer hur många elever varje skolsköterska ska och bedöms kunna ha ansvar för