Skapa möjlighet för fortbildning

Motion av Lisa George-Svahn till kongress 2018.

Många sjuksköterskor har inte möjlighet att fortbilda sig trots att det finns ett stort utbud av fristående kurser. Om man fick en studiedag per högskolepoäng skulle det underlätta för flera att kunna studera.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att Vårdförbundet arbetar för att arbetsgivaren beviljar studier med betald studietid vilken motsvarar en dag per högskolepoäng.