Skälig ersättning för obekväm arbetstid

Motion av Signe Cedering, Linda Tieva, Monica Magnusson, Monika Alic, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Carolina Snellman, Elisabeth Lindblad, Lena Nygren, Magdalena Bergblad till kongress 2018.

OB-ersättningen idag är för låg. Jämför med andra yrkesgrupper som exempelvis industri. Bättre ersättning skulle bidra till mer motivation att jobba helger och kvällar som andra kan spendera med sina familjer. Det skulle göra att fler får möjlighet att påverka sin lön genom att välja sådana skift vilket gör att som inte kan elever vill behöver göra det i mindre utsträckning. Det skulle också göra att personalen känner sig uppskattade. Ersättningen borde börja gälla direkt när kontorstiden slutar. OB-ersättning borde vara samma för alla som arbetar inom vården oavsett yrkeskategori.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för en jämlik och ökad ersättning för obekväm arbetstid.