Sjuksköterskelyftet!

Motion av Lovisa Olsson, Monika Alic till kongress 2018.

Trots många skrivelser i media och på sociala forum om att sjuksköterske/barnmorske-/BMAbristen tillsammans med den redan utarbetade personalen är ett faktum och att patientensäkerheten många gånger riskeras som följd verkar inte polikterna riktigt ta vår situation på allvar. Undermålig arbetsmiljö och löner som inte speglar kompetens och ansvar borde vara något som engagerar politikerna på samma sätt som tex lärarnas situation uppmärksammades och blev satsad på av politikerna. "Lärarlyftet" gav lärare runt om i landet en välförtjänt löneförhöjning och frågan diskuterades bland politikerna. Var är vårt lyft? När ska våra löner På Riktigt diskuteras på högre nivå bland politikerna? Hur når vi dit?

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att sätta press på politikerna att våga prata om och på riktigt ta tag i den ohållbara situationen vården befinner sig.

att driva på i media och i politiken för att nå ett sjuksköterskelyft.