Sjukkvot som jämställdhetsfråga

Motion av Katarina Nilsson Reian, Catrin Johansson, Martin Jonsson, Christine Lindkvist, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Jessica Östberg, Helena Forss Johansson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Vårdförbundets medlemmar jobbar inom kvinnodominerade yrken och många medlemmar jobbar i en dygnet-runt-verksamhet. Vårdförbundet har drivit en aktiv politik för att främja hälsosamma arbetstider och ett hållbart yrkesliv. Detta har resulterat i att veckoarbetstiden har minskat för många i skift- och nattarbete. Denna förändring är naturligtvis bra ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv. Problemet blir om medlemmarna ändå drabbas av sjukdom, eftersom den nya veckoarbetstiden också innebär en större sjukkvot. Varje sjukdag ger alltså ett större lönebortfall än det gjorde tidigare, trots att medlemmen inte är sjuk fler dagar. Sjukkvotssystemet som finns avtalat med SKL idag slår hårt ekonomiskt mot våra medlemmar som behöver arbetstidsförkortning. Att sjukkvotssystemet innebär ett relativt stort lönebortfall relaterat till antalet sjukdagar ger över en livstid lägre livslön, något som i sin tur påverkar den framtida pensionen.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att systemet med sjukkvoter görs mer jämlikt.