Sex timmars arbetsdag utan lönesänkning eller försämrad löneutveckling

Motion av Sandra Gustavsson, Monica Magnusson, Elisabeth Berglind. Mats Svensson, Monika Alic, Monica Lundin till kongress 2018.

För att säkerställa ett hållbart yrkesliv fram till pensionen måste även förutsättningarna förändras för att möta behovet. Forskning om stress och arbetstider visar att arbetstidsförläggning kan påverka oss negativ och att återhämtningen är nödvändigt för ett hållbart yrkesliv. Inom sjukvården ökar sjukskrivningar och rehabiliteringskostnader i alla ålderskategorier.

Sjukvården är både fysisk och psykisk påfrestande och många av vår medlemmar har lämnat sina tjänster för att arbeta i andra yrkesområden. En attraktiv arbetsgivare ser värdet i att kunna erbjuda en anställning som håller arbetslivet ut.

Forskning visar att medarbetare blir gladare, piggare och friskare med sex timmars arbetsdag. Andra positiva effekter är en ökning i produktiviteten, att flera kan anställas, bättre återhämtning, färre stress relaterade sjukdomar pga. en bättre balans mellan arbetslivet och hem/fritiden samt lägre sjukskrivnings- och rehabiliteringskostnader.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet skall arbeta för en sex timmars arbetsdag utan lönesänkning eller försämrad löneutveckling.

Att Vårdförbundet skall intensifiera arbete för ett hållbart arbetsliv med 6 timmars arbetsdag för att kunna locka tillbaka våra fyra professioner som arbetar i andra yrkesområden.

Att Vårdförbundet skall intensifiera arbete för ett hållbart arbetsliv med 6 timmars arbetsdag för att kunna locka studenter att välja våra fyra yrken.