Schemalagd tid för fackligt arbete

Motion av Monika Alic, Johan Bäckander till kongress 2018.

På många arbetsplatser där det är högt tempo och kronisk underbemanning, är det av största vikt att förtroendevalda tillika skyddsombud får möjlighet att utföra sitt uppdrag. Verksamheten ser inte uppdraget på samma sätt som förbundet, varför det är svårt att avsätta tid för fackligt arbete, till exempel webbutbildningar eller studerande av arbetsrätten. Det resulterar i att förtroendevalda ofta måste göra utbildningar på sin fritid eller lediga dagar, vilket arbetsköparen endast betalar ut i kompensationstid. Det fackliga uppdraget, vilket våra medlemmar har valt oss till, ska få lov att göras på betald arbetstid, och det måste finnas möjlighet för detta. Dessutom är inte alla chefer positiva till uppdraget och vill inte stå för materialkostnader, som lagböcker med mera.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska införa krav på schemalagd arbetstid för fackligt arbete i kollektivavtalet.

Att Vårdförbundet ska ställa krav på arbetsgivaren att inhandla material som är av vikt för att den förtroendevalda ska kunna utföra sitt uppdrag, samt stå för kostnaden av materialet.