Satellitpatienter

Motion av Anja Fält Sjöberg, Lene Lorentzen och Monica Lundin till kongress 2018.

Önskar att Vårdförbundet verkar för platsbristen som gör att avdelningar tar emot så kallade satellitpatienter . Tex en gynekologisk vårdavdelning tar emot patienter från lung, hud, kirurg, infektion m.m. Detta leder till att dessa patienter inte rondas i tid. Ibland kommer de upp till avdelningen direkt från akuten utan en bakavdelning vilket gör att personalen inte vet vilken läkare de skall söka när det gäller vården kring patienten .

Symtom kan missas oftast pga okunskap därför att personalen inte är vana vid dessa patienter .

Det leder till att personalen  ofta får leta efter deras mediciner vilket tar väldigt mycket tid eftersom dessa inte finns på deras avdelning

Personalen är heller inte vana att sköta dessa patienter vilket gör att de inte får korrekt vård som tex vätske urin mätning som sker med automatik på deras hemavdelningar men inte på deras gästande avdelningar som inte vet om detta eller till och med hur en korrekt VUM ska följas. Pm finns inte och tar lång tid att eftersökas.

Detta leder också till att patienter som skall skrivas in på morgonen för operation blir strukna därför att avdelningen under natten blivit överbelagd av satellitpatienter under natten och de planerade operationspatienterna inte får plats .

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för att satellitpatienter inte skall bli regel .