Sänkning av veckoarbetstiden

Motion av Camilla Gustafsson, avdelning Värmland till kongress 2018.

Veckoarbetstiden varierar beroende på vilket arbetstidsmått man har. Detta är beroende på om man jobbar dagtid, rotationsschema, kontinueligt treskift eller ständig natt.

10 % sänkning av veckoarbetstiden motsvarar sex timmars arbetsdag för de som jobbar dagtid. Det bör gälla även om man jobbar på alla andra arbetstidsmått.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet jobbar för att sänka veckoarbetstiden med minst 10 %, oavsett arbetstidsmått.