Riksklubbarnas förutsättningar

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Hemlin, Martin Jonsson, Susanne Johansson till kongress 2018.

Antalet privata arbetsgivare ökar stadigt och bara i Västra Götaland har vi medlemmar på mer än 600 privata arbetsplatser. En del av dessa är organiserade i Riksklubbar med en egen styrelse och eget förhandlingsmandat. Det finns också andra Riksklubbar som är osynliga i Vårdförbundet. De har inte samma förutsättningar och mandat som en avdelningsstyrelse. De har inte heller samma möjligheter att använda Vårdförbundets administrativta stöd.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen tar ett samlat grepp kring frågan om alla medlemmars lika värden – även när det gäller privatanställda medlemmar.

Att riksklubbarnas styrelser får samma förutsättningar som en avdelningsstyrelse.

Att riksklubbarna finns till sammas med avdelningarna på vår nationella hemsida och med en egen hemsida liknande den de lokala avdelningarna har.