Representation av Vårdförbundets alla fyra yrkesprofessioner i avdelnings- och förbundsstyrelse

Motion av Åsa Sundin, Anne Danielsson, Jessica Östberg, Nadya Lehto, Elisabeth Lindblad, Carina Deréus, Maria Bergman, Ann-Catrin Ahlgren, Emma Jonsson, Martin Jonsson, Sanna Norman, Stina Sewén, Malin Bergander och Matias Swartling till kongress 2018.

Enligt stadgar antagna vid kongressen 2014 organiserar Vårdförbundet legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning. Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. Idag står Vårdförbundet inför stora utmaningar i att behålla och värva medlemmar. Det finns idag flera olika alternativ till anslutning där Vårdförbundet behöver utveckla och möta mångfalden inom förbundet. Vi ser idag exempel på yrkesgrupper inom Vårdförbundet som inte anser sig vara tillräckligt representerade och inte får sina specifika intressen tillvaratagna i tillräcklig utsträckning. Ett tydligt exempel är där Svenska Barnmorskeförbundet kommit ut tydligast med tanken på att bilda en egen facklig organisation. Vi ser därför en stor nytta med att ha alla yrkesprofessioner representerade i både avdelningsstyrelser samt förbundsstyrelsen.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att avdelningsstyrelser samt förbundsstyrelsen har en sammansättning av ledamöter som representerar alla fyra yrkesprofessioner som Vårdförbundet organiserar.