Reglering av kompetensväxling

Motion av Signe Cedering, Linda Tieva, Kerstin Fors Johansson, Marie Strand, Erika Hortlund, Monica Lundin, Christina Wallbäcks, Carola Sundgren, Karin Svartholm, Kristina Landeborg, Lene Lorentzen, Carolina Snellman, Lena Nygren och Magdalena Bergblad till kongress 2018.

Det är visat i studier att ju mer utbildad och legitimerad personal som arbetar på en arbetsplats desto bättre utfall för patienterna. Det blir vanligare och vanligare med skiftande av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier och mer och mer av våra arbetsuppgifter blir delegerar till mindre utbildad personal. En del saker är självklara, legitimerad personal skall exempelvis inte städa utan renodlas i vårduppgifter. Men det används också av arbetsgivaren för att motverka bristen på legitimerad personal på ett sådant sätt att Barnmorskan plockas ut ur själva vården och isoleras till just de enda uppgifter som endast en barnmorska ska göra. Barnmorskan får ett större antal patienter och har inte möjlighet att ha den kliniska överblicken och se hela familjen.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet värnar om barnmorskors kompetens och yrkesroll samt patientens rätt till vård av utbildad personal.