Rättvis fördelning av personella resurser inom Vårdförbundet

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian till kongress 2018.

Tillgång till tjänsteman inom Vårdförbundet är i dag skev utifrån antalet medlemmar i respektive avdelning och de geografiska förutsättningarna. Stora avstånd tar mycket tid i anspråk vilket i hög grad påverkar tillgängligheten.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet ser över sin tjänstemannafördelning över landet och justerar eventuella orättvisor utifrån medlemsantal och hänsyn till de geografiska förutsättningarna