Rättvis budgetering

Motion av Helena Forss Johansson, Catrin Johansson, Mattias Weibull, Elisabeth Lindblad, Martin Jonsson, Katarina Nilsson Reian, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Dagens budgeterings underlag som fördelas till de lokala avdelningarna är otydliga och det framgår inte vad som ligger till grund för budgetfördelning.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att budget till lokalavdelningarna fördelas utifrån medlemsantal

Att särskild hänsyn tas till de geografiska utmaningarna i budgetarbetet