Protokollsanteckning dnr Lf P 433/87

Motion av avdelning Norrbotten till kongress 2018.

Protokollsanteckningen reducerar möjligheten att teckna lokalt kollektivavtal alternativt förhandla bättre kompensation för arbete röda dagar/lätthelgsdagar vid arbetstidsmått 40 timmar per vecka än vad som står i protokollsanteckningen.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att protokollsanteckningen inte tillämpas.