Preanalys på laboratorieprover

Motion från Marianne Tynelius, Åsa Hemlin och styrelsen för avdelning Västerbotten till kongress 2018.

Laboratorieprocess innehåller preanalys, analys och postanalys. Preanalys är från beställning av prov till dess att analysen börjas. Preanalys innehåller faktorer som påverkar provsvaret. 46-68 % av felen sker under preanalys. Biomedicinska analytiker har fått utbildning om preanalys.

Preanalys är den viktigaste och starkaste länken i laboratorieprocessen. Det spelar ingen roll hur högteknologiskt laboratorium vi har och hur exakta analysresultat vi ger med tiondedels decimaler om själva provet är feltaget. Vi har standardkommentarer till analyssvar som inte borde förekomma t.ex. otillräcklig provmängd, hemolys, för lång transporttid, prov taget i fel rör, koagel. Det känns inte motiverad att klösa loss felklistrade etiketter på röret, ringa till avdelningar och be dem skicka iväg beställningar, fråga efter provtagningstid, osv. Detta tar tid och resurser, orsakar onödiga kostnader, för att inte prata om påverkan på patienten. Om man gör rätt från början sparar man mycket onödigt arbete och det blir kostnadseffektivt.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska arbeta för att biomedicinska analytiker börjar ta alla prover som man gör i Finland och Norge.