Personalhandledning på schemalagd arbetstid

Motion av Monika Alic, Martin Jonsson till kongress 2018.

Vårdförbundet jobbar redan för att alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö och säker vårdmiljö. Arbetstiden ska planeras med utrymme för variation, rast, paus, reflektion samt egen yrkesmässig utveckling. Ändå är detta inte en självklarhet på många arbetsplatser idag, eftersom det inte är schemalagt. Genom att reflektera och bearbeta vad som skett under dagen med sina kollegor kan man lämna jobbet där det hör hemma – på jobbet – och inte ta det med sig hem. Då kan man lättare vila ut efter ett arbetspass, och påbörja en ny dag nästa dag, istället för att eventuellt älta det som hänt, vilket i längden leder till psykisk påfrestning och sjukskrivningar.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska jobba för att få med rätten till schemalagd omvårdnadshandledning och reflektion i kollektivavtalet, som ska göras i anknytning till arbetspassets slut.