Pensionärsmedlemsskap

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Martin Jonsson, Malin Bergander till kongress 2018.

Kongressen 2014 beslutade om mål för medlemsutvecklingen för varje år fram till 2018. Sedan dess har Vårdförbundet satt medlemsutvecklingen högt på agendan och arbetat för att bli fler medlemmar. Trots insatser har den nedåtgående trenden hittills inte vänts.

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna. För att vi ska kunna tillvarata våra medlemmars intresse och jobba för att utveckla yrke, vård och villkor behöver vi vara många medlemmar. Det ökar vår legitimitet och styrka på arbetsplatserna, i förhandlingar med arbetsgivare och i vårt arbete med att påverka beslutsfattare. Är vi många medlemmar har vi en långsiktigt hållbar ekonomi med resurser som klarar av att tillvarata medlemmarnas intressen."

"För att kunna vara många medlemmar behöver både nya medlemmar rekryteras och de medlemmar som finns i dag behållas."

2017 gjordes förändring i pensionärernas inbetalning av medlemsavgiften. Det ledde till att ett stort antal valde att lämna Vårdförbundet. Att så många påverkas negativt av denna ändring visar att många av Vårdförbundets pensionärsmedlemmar är en ekonomisk utsatt grupp med små marginaler i sin privatekonomi.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att medlemsavgiften för pensionärer ska vara 95 kr/år.
Att de som går i pension efter mer än 30 års medlemskap ska vara hedersmedlemmar utan avgift