Påverkan på centrala avtal

Motion av Katarina Nilsson Reian, Mattias Weibull, Catrin Johansson, Jenny Olsson, Martin Jonsson, Helena Forss Johansson, Karin Kopparmalms Lindblad till kongress 2018.

Det finns ett glapp mellan lokalavdelningar, ombudsmän, förhandlare och avtalsråd gällande vilken politik Vårdförbundet vill föra fram i de centrala avtalen.

Vi som jobbar med vårdpolitik och ombudsmannafrågor i lokalavdelningarna/enheterna träffar medlemmarna dagligen och vi vet vilka teman i de centrala avtalen som vi skulle vilja få en förbättring på. Tidigare fanns nationella mötesplatser där behov av förändringar i avtalen kunde föras fram till centrala förhandlare.

Idag har de nationella mötesplatserna fallit bort och det har uppstått en otydlighet i när och hur vi i lokalavdelningarna ska kunna påverka innehållet i de avtal som Vårdförbundet tecknar.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att återupprätta nationella mötesplatser.

Att Vårdförbundet verkar för att underlätta för lokalavdelningarna föra fram exempel på skrivningar i avtalen som behöver anpassas till den tid vi lever i.