Organisering av val till avdelningsstyrelse

Motion av Nadya Lehto, Merjo Yliluoma, Jessica Östberg, Hans Nilsson, Elisabeth Berglind, Martin Håland, Martin Jonsson, Majvor Jansson, Camilla Gustafsson, Gunilla Forsten till kongress 2018.

Det är viktigt att vi är många medlemmar i Vårdförbundet. För att behålla medlemmar och inte förlora medlemmar är det viktigt att vi kan leverera medlemsvärde, enskilt och i grupp. Medlemsvärdet på lokal nivå är till stor del att kunna stötta medlemmar och påverka. Det är avdelningsstyrelsen och förtroendevalda på facklig tid som utför detta genom att utbilda och rekrytera förtroendevalda och påverka i samverkan och möten med beslutsfattare. I avdelningar där styrelseledamöter och förtroendevalda på facklig tid i hög utsträckning är samma personer, riskerar avdelningen med nuvarande organisering att helt eller i stor utsträckning byta ut hela avdelningen på årsmöte. Det blir ett stort kunskapsglapp och dålig introduktion för de nya om inga eller få med erfarenhet finns kvar.

Alla avdelningars årsmöten med val till förtroendeuppdrag i Vårdförbundet äger rum på hösten året innan kongress och valår. Det är en fördel om avdelningsstyrelsen och förtroendevalda på facklig tid har jobbat ihop under en tid inför ett så viktigt år med stora möjligheter att påverka.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att avdelningsstyrelseledamöternas mandatperioder ska gå omlott.

Att val av helt ny avdelningsstyrelse inte ska tidsmässigt ske inför ett viktigt år som kongress och valår.