Organisation och kommunikation för medlemmar

Motion av Beatriz Olsson, Eva Lenander och Marion Vaeggemose till kongress 2018.

I Vårdförbundets stadgar står det klart och tydligt att verksamheten bedrivs för medlemmar genom en specificerad organisationsstruktur där medlemmar, förtroendevalda, avdelningsstyrelse, årsmötet, förbundsstyrelsen och kongress ingår (se s.4 i Vårdfundets Stadga). Det ser fint ut på papper men upplevelsen är att organisationen mer och mer drivs av anställda och intresset för ekonomi "tar över". Medlemmarnas behov och drivandet av våra politiska frågor och villkorsfrågor kommer i andra hand. Medlemmarna upplever dessutom att det är svårt att få sin röst igenom...

Anledningen till varför det har blivit såhär kan vara av enkla byråkratiska skäl eller att man för varje dag centraliserar organisationen bland annat genom att gruppera avdelningar och göra dem till enheter som ev. sedan blir t.ex. ETT kansli. Förutom att komma längre bort från medlemmarna försvåras kommunikationen avsevärt och blir till nackdel för våra medlemmarna, detta kommer till slut att resultera i att vi tappar många medlemmar!

Denna utveckling oroar mig och jag vill därför att ett arbete påbörjas för att motverka detta och verkligen se till att Vårdförbundet finns till för MEDLEMMARNA som avsett.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att jobba för att organisationen blir mer tillgänglig och solidarisk (enligt demokratihandbokens definition betyder solidariskt: att vi är ömsesidigt beroende av varandra och har samma rätt och möjlighet att påverka lösningar och skyldighet att ha ansvar för dem) dvs. Vara mer transparant och involvera Vårdförbundets medlemmar i frågor rörande vår organisation.

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att förbättra befintliga och utveckla nya kommunikationsplattformer för att skapa tillgänglighet för medlemmars inflytande och organisationens behov av att nå medlemmarna på ett tydligt och strukturerat sätt.