Orättvisa arbetstider och ersättningar !

Motion av Kristina Gellingskog, Irene Randulv, Sharare Irijina , Christina Godwall till kongress 2018.

Som sjuksöterska står du bakom orden att alla ska ha vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi som utför denna vård arbetar nu på olika villkor, vilket vi inte kan acceptera!

Vi kräver samma vilkor i Kommunen som i Landsting / region !

Kommunsjuksköterskor gör mer än 50% av all sjukvård. Vi arbetar med Avancerad Sjukvård i hemmet,ofta Cancersjuka o döende i alla åldersgrupper,från Bebis till äldreäldre,samt Särskilda boenden,Hemsjukvård,Funktionshinderboenden BMSS mm

Det sliter inte mindre på Våra kroppar o Hälsosamma Arbetstider ska gälla för oss
Alla !

Nattarbete är oftast kvinnor inom vården som utför. En redan ojämnlik grupp jämfört med män med samma utbildningsnivå. Nattarbete utgör en större del av dygnet. Att sätta en grupp sjuksköterskor som arbeter inom Landsting och Region före samma yrkesgrupp inom Kommunen får anses som gravt orättvist.

Vårdförbundet har tecknat ett centralt avtal med SKL (20161201) där kommun sjuksköterskor uteslöts.

Behovet av Hälsosamma arbetstider är inte viktigt för Kommunsjuksköterskan?

Detta hade aldrig förekommit inom en mansdominerad yrkesgrupp.

Då hade det blivit storstrejk!

Nu säger sjuksköterskor upp sej inom Kommunen/Natt!

Verksamheterna Dräneras på Kompetens och Erfarenhet!

Vi är ngr upprörda o besvikna sjuksköterskor som har skrivit denna motion,vi arbetar alla Natt inom Hälso o Sjukvårdsenheten Askim,Frölunda,Högsbo,Göteborgs Stad, med en veckoarbetstid på 36,33% / Heltid,vi har nyss två kollegor som ska börja på en palliativ avd, där man har 32tim/veckan som Heltidsmått! Våra två Kollegor säger upp sej ifrån kommunens sämre villkor för att få det såå mkt bättre med 32 tim/vecka=heltid, och fördubblat Ob-tillägg.

Samt Dubbelt Ob-tillägg ifrån kl 22-05 !

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att vårdförbundet snarast tecknar avtal med SKL för kommunsjuksköterskan så att vi Värderas Likvärdigt!

Att Vår arbetstid ska vara 32 timmar/ vecka=Heltid Natt
14 tim=!0 tim=Heltid Natt

Att Vår ob ersättning / tillägg ska vara likvärdig med Landsting och Region

Att Vårdförbundet inte tillåter SKL att särbehandla sjuksköterskor inom kommunen jämfört med Landsting/Region.