Omförhandling av beredskapsavtal

Motion av Göran Winholt, Camilla Gustafsson, Susanne Johansson, Gunilla Forsten till kongress 2018.

Vi har sedan 15 år tillbaka arbetat med beredskap för interventioner på neuroröntgen i Lund. Jag anser att nuvarande avtal för beredskapsarbete är dåligt och vill synliggöra detta.

1. Beredskap genererar ingen ledighet.

2. Vi tvingas ta ut ledighet från intjänad komp när vi behöver sova om vi arbetat på natten.

3. Ersättningen för beredskap idag är dålig.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för förkortad arbetstid för medlemmar som arbetar i beredskapsschema.
Förslagsvis 35 tim/vecka.

Att vi skall ha rätt till ledighet dagen efter nattarbete utan att behöva belasta det egna komp saldot.

Att verka för förbättrad beredskapsersättning.