Öka medlemsengagemanget genom att låta en del frågor gå ut på remiss till medlemmarna samt skapa någon form av basutbildning för medlemmar

Motion av Charlotta Dickman, Beatriz Olsson, Mats Svensson, Martin Jonsson, Camilla Gustafsson, Marie Löfstrand, Christine Lindkvist, Jelena Smirnova och Agneta Lenander till kongress 2018.

Det finns en hel del okunskap om Vårdförbundet bland våra medlemmar. Jag var själv mycket okunnig innan jag gick basutbildningen för lokala företrädare. Det finns också upplevelser av att förbundsledningen "inte lyssnar" på medlemmarna och att man som "vanlig" medlem inte kan påverka. Jag tänker mig att någon form av basutbildning för medlemmar skulle öka kunskapen och därmed engagemanget i och förståelsen för Vårdförbundets arbete.

När någon säger att 'det spelar i alla fall ingen roll vad jag gör' så är det inte bara ett uttryck för eventuell uppgivenhet utan blir också ett sätt att inte ta ansvar. Jag tänker mig att om Vårdförbundet lät en del frågor gå ut på remiss så skulle det kunna öka engagemang, kunskap, ansvarstagande och förståelse för Vårdförbundets arbete.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för en basutbildning för medlemmar

Att verka för att en del frågor går ut på remiss till medlemmarna