Obligatorisk, betald dygnsvila efter beredskapsdygn eller jour

Motion av Monika Alic, Martin Jonsson till kongress 2018.

Precis som att det bör vara självklart att man efter varje arbetspass får vila ut sig i minst elva timmar (ATL §13) innan man går på nästa pass, bör det vara lika självklart att man får vila om man blivit tvungen att rycka ut i beredskap eller jour. Arbetsgivaren bör fortsatt betala ordinarie lön under denna dygnsvila – om du jobbar utöver din arbetstid, ska du inte få ekonomisk bestraffning för att du utför din dygnsvila. Kollegor som jobbar med organtransplanationer bl.a., vilka arbetar för samhällsnyttig och livsviktig verksamhet, är tvungna att ställa in sig på arbetsplatsen inom en viss tid, för att rädda liv. Under tiden de har s.k. "beredskapsvecka" är de också tvungna att jobba sina ordinarie pass, utan dygnsvila. Det kan resultera i att man jobbar dygnet runt en hel vecka i sträck utan chans för återhämtning. I längden leder detta till sjukskrivningar och utmattning. Dygnet-runt-arbete leder till socialt lidande då man går miste om meningsfull fritid. Dessutom kan man inte garantera patientsäkerheten om man jobbar trots att man är övertrött.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet verkar för att dygnsvila ska uppnås efter varje jour- eller beredskapsdygn, med bibehållen ordinarie lön under vilotiden.