Obekväm- och storhelgsersättning på aktivt arbetad tid under beredskap

Motion av avdelning Norrbotten, Monika Alic, Mattias Weibull, Martin Jonsson till kongress 2018.

Bakgr: När man utför aktivt arbete under beredskapstjänstgöring på obekväm arbetstid (kväll, natt och storhelg) utgår bara kvalificerad övertid. Men när man utför aktivt arbete under beredskapstjänstgöring på kväll, natt och storhelg ska det utgöra obekväm arbetstid och även ersättas med det tillägg som utges för obekväm tid enligt AB §21.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att ob-ersättning ska utges på aktivt arbetad tid under beredskap kväll, natt och storhelg.