Obegränsad lönetrappa med modifikation

Motion av Anette Jonsson, Nathalie Sigelind, Karina Sundelin, Helene Holmström, Marie Lindfors, Petra Lundberg, Susanne Mattsson, Susanne Hansson, Signe Cedering, Olga Johansson, Susanne Falk, Ninni Cederlund, Maria Bontell, Åsa Hemlin och Elisabeth Lindblad till kongress 2018.

Den individuella löneökningen är i dagsläget väldigt godtycklig och bygger inte på  någon individuell bedömning utifrån din erfarenhet, kunskap, engagemang och vilja att  lära. Med en tydlig lönetrappa med modifikation anses det att en mer rättvis bedömning  sker vilket också medför att alla har samma möjlighet till löneökning. Med en tydlig  lönetrappa baserars lönen inte på din personlighet utan på dina mätbara kunskaper och  erfarenheter.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att en tydlig obegränsad lönetrappa införs där varje medarbetares kunskaper och
erfarenheter tas tillvara.