Ny yrkestitel för sjuksköterskor

Motion av Rósa Ólafsdóttir, Ulrika Hedelind, Ann-Sofie Gustavsson till kongress 2018.

I dag är det inte alla som vet vad som skiljer en sjuksköterska från en undersköterska och kommentarer som "sköterskegruppen" är inte helt ovanliga fraser från media.

Det är oroande att allmännheten och även våra förtroendevalda politiker, inte kan skilja på en profession med flera års universitetsutbildning och en grundskoleutbildad yrkeskår. Detta kan påverka synen på vår kunnskap, kompetens och legitimitet.

Vi är en högskoleutbildad, legitimerad yrkeskår som tar ansvar för att driva vården framåt. Vi har en central och viktig roll i svensk hälso- och sjukvård. Därför är de viktigt att det finns en tydlighet om vilka vi är.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta att Vårdförbundet inleder en utredning om en ny yrkestitel för sjuksköterskeprofessionen.