Nationellt körkort för utryckningsförare

Motion av Nicklas Martinsson, Martin Johansson, Jonas Ekestubbe till kongress 2018.

Ett av de största arbetsmiljöproblemen inom ambulanssjukvården är fordonstrafiken under utryckningskörning. Att köra med blåljus och siren under utryckning ställer höga krav på utryckningsföraren. Utryckningsföraren måste ta sig fram snabbt och säkert under svåra förhållanden och under hög stress. Ett litet misstag kan få katastrofala följder för ambulanspersonalen, patienten och övriga medtrafikanter.

Idag finns det ingen nationell utbildning för utryckningsförare, utan varje arbetsgivare har till uppgift att utbilda sin egen personal.

Många ambulansorganisationer (landsting/privat) har idag en väldigt slimmad budget och ökad personalomsättning. Detta leder till att vissa ambulansorganisationer minskar antal timmar för trafikutbildningen och innehållet i utbildningen till under minimal nivå för att spara budget.

Genom att införa ett nationellt körkort för utryckningsförare säkerställs en högre lägstanivå på trafikutbildningen för utryckningsförare.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att styrelsen lobbar mot regeringen att införa ett nationellt körkort för utryckningsförare