Nationell certifierad chefsförtroendevaldautbildning

Motion av Erica Olsson och Martin Jonsson till kongress 2018.

Vi behöver fortsätta utveckla den chefsorganisation som börjat utvecklas i Vårdförbundet. Vi har även i vissa avdelningar fått chefsförtroendevalda. Deras rollbeskrivning är inte möjlig att utgå från arbetsplats utan sträcker sig mer övergripande inom en kommun, verksamhet eller region. Chefsförtroendevalda har också lite mer övergripande uppdrag.

Utifrån detta och för att de ska kunna utvecklas och få möjlighet till handlingsmandat i deras specifika uppdrag så ser jag ett behov av att skapa nationell utbildning och nätverk för just chefer och något mer inriktad på de frågor och problem som chefer står inför i sin chefsroll.

Det behövs även utbildare med kunskap och förståelse för chefernas möjligheter, problematik och förutsättningar.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet anordnar en nationell certifierad utbildning för chefsförtroendevalda i Sverige.

Att chefsförtroendevalda får utbildning, kunskap och mandat för att ansvara för förhandlingar inom deras mandatområde.

Att Vårdförbundet skapar möjligheter för chefsförtroendevalda att mötas i nätverk för att stärkas och lära av varandra nationellt.