Motverka försämringar för enskilda medlemmar när nya avtal skrivs och att tydligt kommunicera till medlemmar att eventuella försämringar är arbetsgivarens ansvar, inte Vårdförbundets

Motion av Charlotta Dickman till kongress 2018.

Den här motionen har jag blivit ombedd av annan medlem att skriva och delar själv uppfattningen.

När nya avtal skrivs är det alltid för de flestas bästa. Dock utnyttjar arbetsgivare ofta nya avtal till att försämra för några medlemmar och skyller på Vårdförbundet. Tyvärr är också en del medlemmar benägna att tro att försämringar är Vårdförbundets fel. När avdelning Stockholm i juni 2017 skrev ett nytt arbetstidsavtal med landstinget så var man noga med att påtala att alla pengar som redan fanns i systemet i form av treskiftstillägg och poängmodller skulle behållas för medlemmarna. Mycket smart. Som lokal förtroendevald är det en stor styrka att hela tiden kunna motivera eventuella risker för försämringar med att det åligger arbetsgivaren att ansvara för att ingen får en försämring med det nya avtalet.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för att ingen medlem råkar ut för försämringar vid nya avtal
Att verka för att tydligt och aktivt skjuta över ansvaret för eventuella försämringar för någon medlem i samband med nya avtal på arbetsgivaren.