Motion om Regionala Skyddsombud (RSO)

Motion av avdelning Västra Götaland, Åsa Sundin, Lene Lorentzen, Helena Forss Johansson, Martin Jonsson till kongress 2018.

RSO har en viktig uppgift i gentemot privatanställda i Vårdförbundet avdelning Västra Götaland. Inom VG-regionen finns uppemot 600 arbetsplatser och de flesta har inget skyddsombud.

Arbetet i Västra Götaland har varit mycket lyckosamt! Avdelningens två RSO har varit ute på över 100 arbetsplats besök per termin. RSO har i Västra Götaland varit arvoderade och var 2017 till viss del finansierade via bidrag från TCO.

För 2018 har vi tillsammans med RSO planerat för ett fortsatt arbete mot privatanställda. RSO ersätts 2018 med TCO-medel till 45 %. Det leder till att resterande 55 % måste tas från avdelningens befintliga budget

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen utvärderar användandet och behovet av RSO i respektive avdelning/enhet.

Att RSO-uppdraget fastställs med tydlig koppling till samarbete med avdelningsstyrelser.

Att möjligheten finns att arvodera RSO.

Att kostnaden för RSO verksamheten läggs nationellt och förutsättningarna för uppdragen ska vara fastställda med god framförhållning så att både avdelningsstyrelsen, RSO och deras arbetsgivare kan planera sitt arbete i rimlig tid.