Motion om ökat medlemsvärde för medlemmar inom universitet och andra lärosäten

Motion av Karin Nordén Persson, Åsa Mörner, Hans Nilsson till kongress 2018.

Vårdförbundet-Alltid det självklara valet när man tillhör våra fyra yrkesgrupper.

Som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska ska Vårdförbundet alltid vara det självklara valet, oavsett vilken karriär medlemmen väljer.

Som klinisk adjunkt, adjunkt, lektor, doktorand, och professor på universitet och andra lärosäten ska Vårdförbundet, som yrkesförbund, ge stöd i yrkes-och vårdpolitiska frågor.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta

Att Vårdförbundet ökar resurserna för kontakt med verksamma medlemmar inom universitet och andra lärosäten

Att Vårdförbundet skapar mötesplatser för att öka medlemsvärdet för medlemmar inom universitet och andra lärosäten.

Att Vårdförbundet utökar samarbetet med Lärarförbundet/SULF för att tillsammans arbeta för en förbättrad arbetsmiljö och yrkesutveckling.

Att Vårdförbundet arbetar för att öka antalet medlemmar inom universitet och andra lärosäten.