Motion om byte av yrkestitel från röntgensjuksköterska till radiograf

Motion av Antonela Horvat till kongress 2018.

Motion om byte av yrkestitel från röntgensjuksköterska.

Då det i samhället råder allmän förvirring om vad en röntgensjuksköterska är och vilken kompetens en röntgensjuksköterska har önskar vi att förtydliga vår titel och yrkesroll.

Vårdförbundets och Svensk förening för Röntgensjuksköterskors (SFR) ordföranden Sineva Ribeiro och Kerstin Hillergård uttrycker själva frustration över den bristande förståelsen för vår yrkeskategori i en kommentar i Dagens Samhälle 22 november 2017:

"När EU:s nya strålskyddsdirektiv ska anpassas till svenska förhållanden beskrivs läkare och tandläkare som "strålskyddsexperter" - medan röntgensjuksköterskan inte ens är omnämnd."

Sjuksköterskor har en viktig roll i vården, medan röntgensjuksköterskan har en central roll inom diagnostik och en gedigen teknisk kompetens som inte får negligeras.

Vi har vår kärnkompetens inom rätt användning av joniserande strålning, magnetfält och ultraljud i diagnostiskt syfte. En kompetens som är central för att arbeta patientsäkert.
Vi säkrar arbetsmiljön och minimerar stråldos till patient och personal.

Vi vill stärka vår yrkesidentitet genom titeln

RADIOGRAF

Radiograf är vår rätta titel därför att:

  • Vi är experter inom radiografi.
  • Vi förtydligar att vi skiljer oss från sjuksköterskor.
  • Vi förstärker vår internationella närvaro, och gör vår roll lättare överförbar inom
  • EU och världen. (SFR har t.ex. sedan många år tillbaka medlemskap i ISSRT –
  • International society of radiographers & radiological technologist).
  • Förhoppning om att vår kompetens lönesätts rätt.
  • Förutsättningar för forskning och utveckling inom radiografi kommer även förhoppningsvis stärkas.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att röntgensjuksköterskans yrkestitel ersätts med radiograf.