Motion om att skapa högre medlemsvärde med utökad möjlighet till dubbelorganisering

Motion av Karin Nordén Persson, Åsa Mörner, Hans Nilsson till kongress 2018.

Vårdförbundet ska alltid vara det självklara valet oavsett karriär och anställning!

Därför ska Vårdförbundet öppna upp för större möjlighet till dubbelorganisering med andra förbund vid anställningar inom statlig sektor.

Genom en ökad möjlighet till dubbelorganisering öppnas en större möjlighet till att kunna arbeta proaktivt med arbetsmiljö- och andra frågor över förbundsgränserna. Medlemmar i statlig tjänst behöver en ökad tillgång till service kring lön och förhandlingar, samt förbättrad tillgång till Vårdförbundet när det gäller enskilda medlemsärenden och vårdpolitiska frågor.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att skriva avtal om dubbelorganisering med fler fackliga organisationer samt utvecklar avtalen med dessa.

Att Vårdförbundet arbetar för att dubbelorganiserade medlemmar får kunskap om respektive förbunds uppdrag och möjlighet till stöd i olika frågor.

Att Vårdförbundet ser över och utvecklar värdavdelningsskapet utifrån medlemmarnas behov