Motion om att bojkotta produkter innehållande palmolja

Motion av Åsa Mörner, Jessica Östberg, Ulrika Johansson, Ann-Catrin Ahlgren, Helena Forss Johansson, Matias Swartling till kongress 2018.

Palmolja finns i bl.a i kakor, tvål, godis och drivmedel samt många andra varor. Palmoljeproduktionen har förödande konskvenser både i miljön och för oss människor.

Palmolja är ett vegetabilskt fett som är billigt för producenten och som därigenom genererar högre vinst till företag som använder palmolja istället för andra fettkällor såsom rapsolja och smör. Produktionen och efterfrågan på palmolja fortsätter att öka i hela världen, något som orsakar stora skövlingar av ovärdelig och oersättlig regnskog, främst i Malaysia och Indonesien. Även den palmolja som säljs som ekologisk orsakar att regnskog skövlas och bränns ned.

En annan problematik med de stora palmoljeplantgerna är att de ofta har arbetsvillkor som kränker de mänskliga rättigheterna. Dessutom används bekämpningsmedel som är mycket hälsovådliga, både för människor, djur och natur. Livsmedelverket avråder från konsumtion av livsmedel med palmolja eftersom de innehåller cancerogena ämnen.

Då Vårdförbundet ämnar vara en Fair Union borde det vara en självklarhet att bojkotta produkter innehållande palmolja.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
att Vårdförbundet bojkottar alla inköp av produkter innehållande palmolja