Mötesplats eller forum eller chatt på Vårdförbundets webb för lokala förtroendevalda och för engagerade medlemmar

Motion av Charlotta Dickman till kongress 2018.

Som lokal företrädare eller engagerad medlem vill man ibland sprida en ide', diskutera en fråga eller dela en erfarenhet med andra sådana personer i Vårdförbund än dem man möter i sin mer omedelbara närhet. T.ex. finns det exempel på lokala initiativ som givit god effekt som är viktiga att sprida för att fler ska göra samma sak och därmed öka pressen från "gräsrötterna". Jag har själv varit med om ett sådant som resulterade i att 28 ssk på kliniken fick 500 - 1000 kronor mer i lön ovanpå den lokala revisionen. Chefesmedlemmar har en kommunikationsmöjlighet på webben idag men inte andra medlemmar.

Yttrande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att verka för en kommunikationsmöjlighet mötesplats eller forum eller chatt på Vårdförbunets webb för lokala förtroendevalda och för engagerade medlemmar.