Möjlighet till förtroendeuppdrag i Vårdförbundet

Motion av Kenneth Josefsson, Martin Jonsson, Mattias Weibull till kongress 2018.

Vårdförbundet har idag en rad viktiga förtroendeuppdrag i Vårdförbundet som bedrivs på facklig tid. Vårdförbundets medlemmar är Sjuksköterskor, Barnmorskor, Biomedicinska analytiker samt Röntgensjuksköterskor. våra medlemmar arbetar på privata,kommunala, samt landting/region anställda. Idag har inte Vårdförbundet en rättvis fördelning eller representation. Detta på grund av att det i stort sätt förutom enstaka undantag endast är landsting/region anställda som kan få förtroendeuppdrag på facklig tid. Medlemmar på Privata och Kommunala arbetsplatser blir exkluderade då Vårdförbundet har anammat en mer restriktiv hållning till förlorat arb och facklig tid inte finns förhandlad. Detta förfanade gör att vi får ett orättvist Vårdförbund och strider mot Vårdförbundets grundtanke på ett Vårdförbund för samtliga medlemmar. Slutligen försämras även Vårdförbundets trovärdighet om inte samtliga medlemmar i Vårdförbundet oavsett var medlemmen är anställd inte kan komma på fråga att representera Vårdförbundet i ett förtroendeuppdrag.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet ska verka för att samtliga medlemsgrupper oavsett var medlemmen är anställd skall kunna erhålla samtliga förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet.