Minska 40h arbetsvecka

Motion av Anette Jonsson, Helene Holmström, Susanne Mattsson, Susanne Hansson, Signe Cedering, Nathalie Sigelind, Monica Magnusson, Elisabeth Berglind, Olga Johansson, Monica Lundin, Anna Lundström, Christine Lindkvist, Marie Löfstrand, Gunilla Forsten och Pernilla Petersson till kongress 2018.

40h veckoarbetstid har länge varit normen för dagtidsarbete. Normen genom tiden har ändrats i många avseenden förutom veckoarbetstiden. Högt tempo ger fler sjukskrivningar. På vissa pilotprojekt infördes 6-timmarsdagar där man såg ett tydligt samband med att effektiviteten ökade samtidigt som hälsan förbättrades. Kontaktyrken där Vårdförbundets yrkesgrupper ingår kan inte jämföras med icke kontaktyrken.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att normen för veckoarbetstiden avseende 40h vid kontaktyrken ska omvärderas och medföra en sänkning.