Medlemsrekrytering

Motion av avdelning Västra Götaland, Martin Jonsson till kongress 2018.

Vårdförbundet vill vara det självklara förbundet för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Förbundet är helt beroende av att vi har medlemmar. Ett mål ställdes redan på kongressen 2014 för hur medlemsutvecklingen ska vara i framtiden. Arbetet ska ske genom anställda rekryterare och förtroendevalda i alla avdelningar.

Ett effektivt sätt att rekrytera är att ha fler specialiserade rekryterare.

Förslag är att arvodera två medlemmar per enhet som under 18 månader har i uppdrag att tillsammans med avdelningsstyrelse och förtroendevalda på arbetsplats informera och rekrytera medlemmar. Rekryterarna kan också ha kontakt med lärosäten och bedriva studerandeaktiviteter.

Tänk om samma rekryterar först träffa studentmedlemmen på universitet/högskola och sedan träffar den legitimerade medlemmen på arbetsplats!

Detta kommer att kosta men samtidigt så måste vi våga satsa!

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att förbundsstyrelsen möjliggör arvodering av två medlemmar per enhet under en förbestämd tidsperiod. Deras uppdrag ska vara att tillsammans med avdelningsstyrelse och förtroendevalda på arbetsplats informera och rekrytera medlemmar.