Medlemskapets exklusivitet på hemsidan

Motion av Ingrid Allerstam och Katarina Averfors till kongress 2018.

Nästan allt material på Vårdförbundets hemsida är allmänt tillgängligt. Till skillnad från många andra fackliga organisationer finns där nästan inget exklusivt material för förbundets medlemmar förutom Mina sidor och Aktivitetsportalen.

I syfte att skapa tillhörighet och en känsla av att medlemskapet ger ett mervärde specifikt till medlemmar behöver hemsidan präglas av en ökad exklusivitet. Det skulle öka känslan av värde i medlemskapet och även öka sannolikheten för att fler medlemmar söker sig till hemsidan. Förbundet skulle därmed kunna nå fler medlemmar och bidra till en bättre interaktion mellan förbundet som organisation och medlemmarna.

Yrkande
Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att material på Vårdförbundets hemsida görs exklusivt för förbundets medlemmar med undantag för kortfattad allmän information om förbundets inriktning och politik samt kontaktuppgifter för allmänhet, media och potentiella medlemmar.