Lunch ska ingå i arbetstid

Motion av Marianne Tynelius, Monica Alic, Marion Vaeggemose och Kerstin Erlandsson till kongress 2018.

Arbetsdagarna blir väldigt långa när man ska ha 45 min lunch på egen tid. De flesta hinner inte byta om och gå iväg någonstans utan är kvar på arbetsplatsen.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Att Vårdförbundet arbetar för att lunchen ska vara 30 minuter och ingå i arbetstid.