Löneutveckling

Motion av Lisa Hassel till kongress 2018.

Under de senaste åren har nyutexaminerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor haft hårda krav på arbetsgivarna när det gäller ingångslönerna. Det är verkligen en arbetsmarknad för framför allt nyutexaminerade. Detta är fantastikst bra och banar väg för kommande sjuksköterkor.

Däremot för oss som har en lång erfarenhet som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska har löneutveckligen varit förskräcklig. Efter ca 10 år som specialist så är lönen lägre än de som är nyutexaminerade specialister, samma gäller för allmänsjuksköterskor. Tyvärr går det inte att höja lönen genom att byta arbetsplats, i alla fall inte inom samma landsting/region. Få av oss har möjlighet att rycka upp familj och flytta till annan region för att få ökad lön. Sällan hjälper detta upp lönen ändå. Sjukvården idag blöder och det hjälper inte till att sjuksköterskor med hög kompetens och erfarenhet väljer att sluta inom vården. Det snarare utarmar vården mer. Det avtalet som Vårdförbundet skrev med SKL i december 2016 som är sifferlöst, verkar fungera mycket dåligt. Generellt uppfattas det som att vi under året 2017, fick ett lägre lönepåslag än tidigare år. Arbetsgivarna vill inte satsa på våra löner där ekonomin för vården går med regält underskott.

Det är verkligen på tiden att Vårdförbundet tar ett större ansvar för medlemmarnas löner. Vi högutbildade sjuksköterkor har verkligen halkat efter i lönenivåerna i Sverige och där behöver Vårdförbundet verkligen storsatsa. Vårdförbundet kan inte lägre lägga över detta ansvar på de enskilda medlemmarna. Många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är missnöjda över lönen och att Vårdförbundet inte gör mer för medlemmarna i denna fråga.

Vårdförbundet bör inom det snaraste ta tag i medlemmarnas lönesättningar på ett helt annat sätt än tidigare. Vårdförbundet bör skyndsamt finna en plan för detta så att kompetensen i vården inte urarmas mer i denna krisens tid där arbetsgivarna inte verkar förstå och uppskatta arbetstagarnas insatser inom vården.

Yrkande

Jag/vi föreslår kongressen besluta
Jag yrkar på att Vårdförbundet ser över lönesättningen och tar ett större ansvar för medlemmarnas löneutveckling. Det är verkligen på tiden att Vårdförbundets medlemmar får en högre status på arbetsmarknaden och jämställs med mer manligt dominerade jämförbara grupper till exempel it-tekniker och ingenjörer.

Jag yrkar även på att Vårdförbundet ser över löneutveckligen så att erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inte hamnar efter den utveckling som sker med nyutexaminerades ingångslöner. Erfarenheten ska skyddas och premieras. Erfarna sköterskors kompetens ska värdesättas med regäla lönepåslag och en fortsatt utveckling.